แวะเยี่ยมชมบูธ บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ในงานสถาปนิก...