แวะเยี่ยมชมบูธ บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ในงานสถาปนิก ’62 (Architect’19) ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
ศูนย์รวมสถาปนิกในแวดวงวัสดุก่อสร้าง เพ... Read more