บิสซิเนสมีไอเดีย รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

businessmeeidea

ถ่ายภาพสินค้า/อัพเดทข้อมูล

Other Services

ลงสินค้า

รายการละ 100 บาท ภาพพร้อมรายละเอียด


ลงข้อมูล

ข้อมูลเฉพาะข้อความ จุดละ 100 บาท
อัพเดทข่าวสาร ภาพพร้อมรายละเอียด
รายการละ 200 บาท ( 1 หน้า A4)

ถ่ายภาพสินค้า

1. สินค้าละ 100 บาท
2. ถ่ายสินค้ามากกว่า 100 สินค้า สินค้าละ 60 บาท
3. ถ่ายสินค้ามากกว่า 300 สินค้า สินค้าละ 40 บาท

(1 สินค้า ถ่าย 1-4 ภาพ มุมตรง ซ้าย ขวา และ บน)
ขั้นต่ำในการถ่ายสินค้า 50 รายการ

ขนาดสินค้าขนาดไม่เกิน 35x35cm
เพิ่มระบบภาษา

ภาษาละ 5,000 บาท สร้างปุ่มสลับภาษาให้
(ในส่วนภาษาทีต้องการทางลูกค้าแปลภาษาเอง)

สร้างแบนเนอร์สไล

รายการละ 1,000 บาท

ปัก google map

รายการละ 3,000 บาท เป็นหมุดสีแดง
สามารถค้นหาชื่อธุรกิจในมือถือเพื่อค้นหาเส้นทางได้