บิสซิเนสมีไอเดีย รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

businessmeeidea

แพคเกจออกแบบเว็บไซต์

Website Package

 

Landing Page

10,000 บาท

จำนวนหน้า 1 หน้า
จำนวนสินค้า 10 รายการ
จำนวนรูปภาพ 20 รายการ
แบนเนอร์สไล 1 ภาพ
1 ภาษา
ตกแต่งภาพ (รีทัชภาพ)
ไดคัทภาพ (ตัดพื้นหลัง)
google map
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Mobile Friendly
Link social / youtube
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 1-7 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
โปรโมท SEO จำนวน 50 keyword

ตัวอย่างเว็บไซต์

Standard

15,000 บาท

จำนวนหน้า 1-10 หน้า
จำนวนสินค้า 20 รายการ
จำนวนรูปภาพ 40 รายการ
แบนเนอร์สไล 3 ภาพ
1 ภาษา
ตกแต่งภาพ (รีทัชภาพ)
ไดคัทภาพ (ตัดพื้นหลัง)
google map
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Mobile Friendly
Link social / youtube
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-10 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
โปรโมท SEO จำนวน 100 keyword

ตัวอย่างเว็บไซต์

Professional

25,000 บาท

จำนวนหน้า 1-10 หน้า
จำนวนสินค้า 30 รายการ
จำนวนรูปภาพ 40 รายการ
แบนเนอร์สไล 3 ภาพ
1 ภาษา
ตกแต่งภาพ (รีทัชภาพ)
ไดคัทภาพ (ตัดพื้นหลัง)
google map
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Mobile Friendly
Link social / youtube
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)

มีคู่มือภาษาไทย
โปรโมท SEO จำนวน 100 keyword


ตัวอย่างเว็บไซต์Startup

30,000 บาท

จำนวนหน้า 1-15 หน้า
จำนวนสินค้า 50 รายการ
จำนวนรูปภาพ 60 รายการ
แบนเนอร์สไล 3 ภาพ
1 ภาษา
ตกแต่งภาพ (รีทัชภาพ)
ไดคัทภาพ (ตัดพื้นหลัง)
google map
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Mobile Friendly
Link social / youtube
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)

มีคู่มือภาษาไทย
โปรโมท SEO จำนวน 100 keyword


ตัวอย่างเว็บไซต์

E-commerce

70,000 บาท

จำนวนหน้า 1-20 หน้า
จำนวนสินค้า 500 รายการ
จำนวนรูปภาพ 100 รายการ
แบนเนอร์สไล 5 ภาพ
1 ภาษา
ตกแต่งภาพ (รีทัชภาพ)
ไดคัทภาพ (ตัดพื้นหลัง)
google map
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Mobile Friendly
Link social / youtube
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-30 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)

มีคู่มือภาษาไทย
โปรโมท SEO จำนวน 200 keyword


ตัวอย่างเว็บไซต์

Update Option

ขึ้นอยู่กับรายละเอียด.- บาท

- ระบบขนส่ง
- ระบบจองที่พัก
- ระบบคำนวณราคา
- ระบบแอพพลิเคชั่น
- ระบบสั่งอาหาร
- ระบบตั้งเวลา