บิสซิเนสมีไอเดีย รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

businessmeeidea

แพคเกจดูแลเว็บไซต์

Website Service

Landing Page

5,000 บาท / ปี

จำนวนหน้า 1 หน้า / เดือน
จำนวนสินค้า 5 รายการ / เดือน
จำนวนรูปภาพ 10 รายการ / เดือน

Standard

10,000 บาท / ปี

จำนวนหน้า 5 หน้า / เดือน
จำนวนสินค้า 10 รายการ / เดือน
จำนวนรูปภาพ 20 รายการ / เดือน

Professional

15,000 บาท / ปี

จำนวนหน้า 5 หน้า / เดือน
จำนวนสินค้า 15 รายการ / เดือน
จำนวนรูปภาพ 30 รายการ / เดือนStartup

15,000 บาท / ปี

จำนวนหน้า 5 หน้า / เดือน
จำนวนสินค้า 15 รายการ / เดือน
จำนวนรูปภาพ 30 รายการ / เดือน

E-commerce

20,000 บาท / ปี

จำนวนหน้า 10 หน้า / เดือน
จำนวนสินค้า 20 รายการ / เดือน
จำนวนรูปภาพ 40 รายการ / เดือน