Meeidea ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท กำลัง จำกัด

บริษัท กำลัง จำกัด
Address : 50/2 หมู่ 1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel :061-475-1117
Email : info@kamlang.co.th
www.kamlang.co.th

บริษัท กำลัง จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รับ / ส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ก่อตั้งโดย คุณสรายุทธ์ แย้มประยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กำลัง จำกัด โดยมีแนวคิดว่า กระบวนการขนส่งในปัจจุบันมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามข้อมูลหรือบริหารจัดการระบบต่างๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และความสะดวกในการติดตามข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยและการช่วยประหยัดเวลา หรือลดการจ้างแรงงาน เพื่อรองรับโลจิสติกส์อี-คอมเมิร์ซ (Logistic E-Commerce) ที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.