แวะเยี่ยมชมบูธ บริษัท เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ในงานสถาปนิก ’62 (Architect’19) ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
ศูนย์รวมสถาปนิกในแวดวงวัสดุก่อสร้าง เพื่อสถาปัตยกรรม โดยภายในบูธมีหลอดไฟแอลอีดี (LED) หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น
Downlight , Street Light , Strip Light , Panel Light และอื่นๆอีกมากมาย
ภายใต้ยี่ห้อ KBM Lighting โดยออกแบบสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน