เริ่มสร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์ประกอบด้วย
1. โดเมน
2. โฮสติ้ง
3. ข้อมูลเว็บไซต์

1. โดเมน : คือชื่อของเว็บไซต์ สามารถจดได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ชื่อจะไม่สามารถซ้ำกันได้ โดยใช้กันทั่วโลก จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี

2. โฮสติ้ง : กล่องเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
2.1 เนื้อที่
2.2 แบนวิธ
2.3 โดเมน
2.4 อีเมล
2.5 ดาต้าเบส

3. ข้อมูลเว็บไซต์ : โดยการเลือกระบบที่ต้องการเขียนเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อไปใส่ข้อมูล และนำลงกล่องโฮสติ้ง