เว็บไซต์คือการตลาดออนไลน์ ที่ได้ผลตอบรับดีที่สุดในการโปรโมทธุรกิจ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
เนื่องจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมทั่วโลก ทำให้บริษัท องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นต้องมีเว็บไซต์
เป็นของตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่มีเอกลักษณ์ที่จดจำได้ง่าย รวมถึงเว็บไซต์ยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และความน่าเชื่อถือ

เว็บไซต์สามารถมีได้ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น องค์กร ร้านค้า การขายสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยใช้รูปแบบเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป
กว่า 90% ในยุคดิจิตอล ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการ จากเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่า ธุรกิจจะมีฐานลูกค้าใหม่ และยังรักษาฐานลูกค้าเก่า
ด้วยเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงใจกับลูกค้าในการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าและบริการนั้นๆ