HTML + JavaScript : HTML คือ ภาษาที่ใช้สำหรับเขียนเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบ , JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า “สคริปต์” (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น

เว็บสำเร็จรูป : คือ เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเอง โดยต้องลงมือลงรายละเอียด ภาพและข้อความเอง , มีค่าใช้จ่ายรายปี , ไม่มีไฟล์ Source code ไปพัฒนาต่อ , รูปแบบเว็บไซต์จะซ้ำกับบริษัทอื่นๆ

MAGENTO : Magento เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Management System – CMS) ตัวหนึ่ง ซึ่ง ออกแบบมาเพื่อการทำ e-commerce โดยเฉพาะ ซึ่ง CMS ที่ออกแบบสำหรับ e-commerce

WORDPRESS : โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท Contents Management System หรือเรียกย่อๆ ว่า "CMS" ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ WordPress Core เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้จัดการเว็บไซต์ เนื้อหาและบทความต่างๆ

JOOMLA : คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยที่ผู้ใช้ไม่ จาเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ก็สามารถจัดทาเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

DRUPAL : เป็นแพลทฟอร์ม ของ Content Management System (CMS) มีความยืดหยุ่น สามารถสร้าง Content ที่มีความซับซ้อน สามารถเพิ่ม Scale ได้ง่ายไปจนกระทั่งเป็นเว็บไซต์ระดับ Enterprise สามารถสร้างเว็บไซต์หลายภาษา และยังรองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้ง PC, Mobile, Tablet.

PRESTA SHOP : เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างร้านค้าออนไลน์สำเร็จ ที่สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ได้บนอินเตอร์เน็ต

Opencart : คือ CMS (Content mangaement system) เป็นระบบเว็บไซต์ Open source (Free software) พร้อมใช้งาน เปิดให้ใช้กันทั่วโลกแบบฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่ง Opencart นั้นสามารถนำมาลง install ลงตัวเว็บไซต์ของทุกคนได้เลยทันที เหลือเพียงแต่นำตัวเว็บไปตบแต่งหน้าตาและใส่ feature หรือ ระบบที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้นเอง