ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ สุวิทย์การช่าง

สุวิทย์การช่าง
ที่อยู่ : 101-103 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-045-0300
อีเมล์ : sale@suvitkarnchang.com
www.suvitkarnchang.com

ร้านสุวิทย์การช่าง เริ่มก่อตั้งตั่งแต่ปี พุทธศักราช 2520 โดย นายสุวิทย์ ทยานานุภัทร์ เพื่อดำเนินกิจการแปรรูป ผลิต ซ่อมบำรุงและจัดจำหน่าย โลหะภัณฑ์ อะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ต่อเสริมยานยนต์ทั่วไปทุกชนิด ต่อมาในปี 2555 ร้านสุวิทย์การช่าง ได้ส่งต่อมาถึงรุ่นที่ 2 บริหารงานโดย นายภัทรพล ทยานานุภัทร์ ซึ่งนายภัทรพล ได้มุ่งเน้นงานผลิตสินค้าและบริการซ่อมบำรุง ในกลุ่มอะไหล่ยานยนต์เฉพาะทาง และเครื่องจักรเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่สั่งอะไหล่ยานยนต์ หรืออะไหล่เครื่องจักรกลนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูงและความล่าช้าในการรอผลิต และจัดส่ง เพื่อบริการให้กลุ่มลูกค้าได้บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปีพุทธศักราช 2561 ร้านสุวิทย์การช่างได้ขยายขนาดโรงงานขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงาน และการให้บริการต่อลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.