ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท อินทิเกรท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท อินทิเกรท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 1300/35 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทร 02-910-0976 to 8
อีเมล์ int1991@hotmail.com
www.int1991.com

ประวัติความเป็นมา ริเริ่มมาจากการขยายงานของ ห้างหุ้นส่วน แสงวิวัฒน์ การไฟฟ้า จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญาเป็นจำนวนมาก จากการดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปีจนเป็นที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ จึงมองหาเส้นทางการขยายกิจการออกไปซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจการที่เปิดกว้างโดยครอบคลุมงานทั้งในด้าน งานออกแบบ งานที่ปรึกษาก่อสร้าง และงานติดตั้งไฟฟ้า (รวมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของธุรกิจใหม่คือ บริษัท อินทิเกรทซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2534 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.