ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท เอส พี เค เคมีคอล จำกัด

บริษัท เอส พี เค เคมีคอล จำกัด
42 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 19 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel 02-747-0580-1 
Fax 02-398-1609
Email spkchemical@gmail.com
www.spkchemical.com

ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม ประเภทสารทำละลายไฮโดรคาร์บอน และเคมีคอลโซลเว้นท์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 20 ปี โดยคำนึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนเป็นสำคัญ และทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า เช่น การติดตามรถขนส่งแบบเรียลไทม์, การให้ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.