ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด 
27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Phone : 02-983-3737, 093-830-1111 
Email : Sales@Kbmeng.Com
www.kbmeng.com

บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยวัตถุประสงค์หลัก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำการวิจัย-พัฒนา-ผลิต ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทางด้านวิศวกรรม ด้วยความรู้ความสามารถของเราเอง เพื่อให้เกิดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองให้สามารถทัดเทียม ทั้งในด้านคุณภาพและราคาเมื่อเทียบกับสินค้าทางประเทศที่ได้มีการนำเข้ามาโดยตลอด ทำให้เกิดการขาดดุลทางด้านการค้า

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.