ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบเว็บไซต์ N.I.M. Company Limited

N.I.M. Company Limited
205 United Flour Mill Building, 8th Floor, Rajawongse Road, Chakkawad, Sampanthawongse,Bangkok 10100
Tel +(662) 222-7352
Email info@nim.co.th
www.nim.co.th

Is a joint venture made up of the shares of Thai Central Chemical Public Company Limited, Metro Company Limited and Sojitz (Thailand) Company Limited established since 1974.

N.I.M. Company Limited had been in operation as a Liquid Chemical Storage Tank Terminal Operation and Rental Services since 1983.

With more than 35 years of experience, we are proud to  ensure that your cargo will be maintained and kept in good condition and quality at all times.

Our reputation of providing excellent services is well known among the chemical business in Thailand.

Retra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Cursus senectus aliquet pretium at tristique hac ullamcorper adipiscing et Donec. Enim montes parturient.