Meeidea ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Print Design


ใบปลิว

1 หน้า ราคา 1,000 บาท
2 หน้า ราคา 1,500 บาท

 


แผ่นพับ

4 หน้า รวมปกหน้า-หลัง ราคา 5,000 บาท
6 หน้า รวมปกหน้า-หลัง ราคา 10,000 บาท


แคตตาล๊อค

1-50 หน้า  รวมปกหน้า-หลัง ราคา 20,000 บาท
50-100 หน้า รวมปกหน้า-หลัง 30,000 บาท