ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

ถ่ายภาพสินค้า/อัพเดทข้อมูล

Other Services

ลงสินค้า

รายการละ 200 บาท ภาพพร้อมรายละเอียด

สร้างหน้าเพจ

รายการละ 500 บาท ภาพพร้อมรายละเอียด

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ใบปลิว , แผ่นพับ , แคตตาล๊อค , ป้าย  อื่นๆ

ออกแบบวีดีโอพรีเซนเทชั่น

ความยาววีดีโอ 1-3 นาที


ลงข้อมูล

1. ข้อความ จุดละ 100 บาท
2. ข้อความ + ภาพ จุดละ 200 บาท
รายละเอียดข้อความ ไม่เกิน 1 หน้า A4 ต่อจุด

ถ่ายภาพสินค้า

1. ถ่ายสินค้า ภาพละ 100 บาท พื้นขาว
2. ถ่ายสินค้า ภาพละ 200 บาท ไฟล์ PNG
3. ถ่ายสินค้า ภาพละ 400 บาท ใส่พื้นหลัง
4. ถ่ายภาพบุคคล ภาพละ 200 บาท พื้นขาว
5. ถ่ายภาพบุคคล ภาพละ 300 บาท ไฟล์ PNG 
6. ถ่ายภาพบุคคล ภาพละ 500 บาท ใส่พื้นหลัง

 

เพิ่มระบบภาษา

ภาษาละ 5,000 บาท สร้างปุ่มสลับภาษาให้
(ในส่วนภาษาทีต้องการทางลูกค้าแปลภาษาเอง)

สร้างแบนเนอร์สไล

รายการละ 1,000 บาท

ปัก google map

รายการละ 3,000 บาท