Meeidea ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ SEO

businessmeeidea

แพคเกจออกแบบเว็บไซต์

Website Package

ทุกแพคเกจไม่มีการเก็บรายปี / เห็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง

 

Landing Page

ระบบ HTML

10,000 บาท

จำนวนหน้า 1 หน้า
จำนวนหัวข้อ 1-5 หัวข้อ
(ไม่มีหัวข้อย่อย)
จำนวนสินค้า 10 รายการ
จำนวนรูปภาพ 20 รายการ
แบนเนอร์สไล 1 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ 
Respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 1-7 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ

ตัวอย่างเว็บไซต์

Standard

ระบบ HTML

15,000 บาท

จำนวนหัวข้อหลัก 1-5 หัวข้อ 
จำนวนหัวข้อย่อย 10 หัวข้อ
จำนวนหน้า 15 หน้า
จำนวนสินค้า 15 รายการ
จำนวนรูปภาพ 30 รายการ
แบนเนอร์สไล 2 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ 
Respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ

ตัวอย่างเว็บไซต์

Company

ระบบ HTML

20,000 บาท

จำนวนหัวข้อหลัก 1-10 หัวข้อ
จำนวนหัวข้อย่อย 15 หัวข้อ
จำนวนหน้า 25 หน้า
จำนวนสินค้า 20 รายการ
จำนวนรูปภาพ 40 รายการ
แบนเนอร์สไล 3 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ 
Respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ


ตัวอย่างเว็บไซต์Professional

ระบบ CMS

30,000 บาท

จำนวนหัวข้อหลัก 1-5 หัวข้อ
จำนวนหัวข้อย่อย 10 หัวข้อ
จำนวนหน้า 15 หน้า
จำนวนสินค้า 20 รายการ
จำนวนรูปภาพ 40 รายการ
แบนเนอร์สไล 2 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ
Respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)
มีคู่มือภาษาไทย PDF

ตัวอย่างเว็บไซต์

Startup

ระบบ CMS

35,000 บาท

จำนวนหัวข้อหลัก 1-10 หัวข้อ
จำนวนหัวข้อย่อย 15 หัวข้อ
จำนวนหน้า 25 หน้า
จำนวนสินค้า 30 รายการ
จำนวนรูปภาพ 60 รายการ
แบนเนอร์สไล 3 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-15 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)
มีคู่มือภาษาไทย PDF

ตัวอย่างเว็บไซต์

E-commerce

ระบบ CMS

70,000 บาท

จำนวนหัวข้อหลัก 1-10 หัวข้อ
จำนวนหัวข้อย่อย 25 หัวข้อ
จำนวนหน้า 40 หน้า
จำนวนสินค้า 200 รายการ
จำนวนรูปภาพ 100 รายการ
แบนเนอร์สไล 5 ภาพ
1 ภาษา
บริการตกแต่งภาพ
respontive wesite (รองรับทุกอุปกรณ์)
Link social / youtube
Sitemap Google / SEO
แก้ไขงานตามระยะเวลาแพคเกจ
ระยะเวลาการสร้างเว็บไซต์ 7-30 วัน
การชำระเงินแบ่งเป็น 2 งวด
มีไฟล์ต้นฉบับ
มีระบบหลังร้าน User/Password
(สามารถเพิ่มเมนู , ภาพ , สินค้า ไม่จำกัดจำนวน)
มีคู่มือภาษาไทย PDF

ตัวอย่างเว็บไซต์